PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ

Filled under:

Answers
Ôn thi nghiêm túc là cách duy nht để chúng ta đạt đim cao trong các kì thi mà không được s dng nguyên tc "Con Mt Trái Con Mt Phi" và nguyên lý "Siêu Thính Giác". Do đó, chúng tôi tuyn tp nhng kiến thc cn thiết để các bn tham kho như sau:


Để giúp các em cũng c kiến thc vng chc  Nguoi Dep Sieng Hoc cp nht các dng bài tp để ôn luyn sau:1.
     Hướng dn gii bài hình hc tuyn sinh 10 (ch yếu câu c nếu em nào thy bài hay cn gii luôn câu a,b thì gi yêu cu T hướng dn gii)


2.

     80 bài tp hình hc có hướng dn gii chi tiết.


3.

     Bài toán thc tế trong đề thi tuyn sinh 10


Ôn thi tt nghip thpt Quc Gia:

1.     Xét Du Hàm S

 

2.    Hàm Số Đồng Biến – Nghịch Biến và Cực Trị Hàm Số

Cp nht liên tc.

Còn bài tp các môn hc Toán Hc, Vt Lý, Hóa Hc, Sinh Hc, Khoa Hc T Nhiên... S liên tc được đăng bi các thành viên (Giáo Viên, Sinh Viên, Hc Sinh chăm ch ... ) như bài phía dưới.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ

Chúc các bn ôn luyn thánh công. Good Luck.

© 2023 Answers. All Rights Reserved
With Love by Học Để Thi.

Posted By Jane WildeJune 03, 2023

Tầm quan trọng của việc học tiếng Anh

Filled under:

Answers
Ôn thi nghiêm túc là cách duy nht để chúng ta đạt đim cao trong các kì thi mà không được s dng nguyên tc "Con Mt Trái Con Mt Phi" và nguyên lý "Siêu Thính Giác". Do đó, chúng tôi tuyn tp nhng kiến thc cn thiết để các bn tham kho như sau:


Để giúp các em cũng c kiến thc vng chc  tranganhnam cp nht các dng bài tp để ôn luyn sau:1.
     Hướng dn gii bài hình hc tuyn sinh 10 (ch yếu câu c nếu em nào thy bài hay cn gii luôn câu a,b thì gi yêu cu T hướng dn gii)


2.

     80 bài tp hình hc có hướng dn gii chi tiết.


3.

     Bài toán thc tế trong đề thi tuyn sinh 10


Ôn thi tt nghip thpt Quc Gia:

1.     Xét Du Hàm S

 

2.    Hàm Số Đồng Biến – Nghịch Biến và Cực Trị Hàm Số

Cp nht liên tc.

Còn bài tp các môn hc Toán Hc, Vt Lý, Hóa Hc, Sinh Hc, Khoa Hc T Nhiên... S liên tc được đăng bi các thành viên (Giáo Viên, Sinh Viên, Hc Sinh chăm ch ... ) như bài phía dưới.

Tầm quan trọng của việc học tiếng Anh

Chúc các bn ôn luyn thánh công. Good Luck.

© 2023 Answers. All Rights Reserved
With Love by Học Để Thi.

Posted By Jane WildeJune 03, 2023

VỢ NHẶT (Kim Lân)

Filled under:

Answers
Ôn thi nghiêm túc là cách duy nht để chúng ta đạt đim cao trong các kì thi mà không được s dng nguyên tc "Con Mt Trái Con Mt Phi" và nguyên lý "Siêu Thính Giác". Do đó, chúng tôi tuyn tp nhng kiến thc cn thiết để các bn tham kho như sau:


Để giúp các em cũng c kiến thc vng chc  tranganhnam cp nht các dng bài tp để ôn luyn sau:1.
     Hướng dn gii bài hình hc tuyn sinh 10 (ch yếu câu c nếu em nào thy bài hay cn gii luôn câu a,b thì gi yêu cu T hướng dn gii)


2.

     80 bài tp hình hc có hướng dn gii chi tiết.


3.

     Bài toán thc tế trong đề thi tuyn sinh 10


Ôn thi tt nghip thpt Quc Gia:

1.     Xét Du Hàm S

 

2.    Hàm Số Đồng Biến – Nghịch Biến và Cực Trị Hàm Số

Cp nht liên tc.

Còn bài tp các môn hc Toán Hc, Vt Lý, Hóa Hc, Sinh Hc, Khoa Hc T Nhiên... S liên tc được đăng bi các thành viên (Giáo Viên, Sinh Viên, Hc Sinh chăm ch ... ) như bài phía dưới.

VỢ NHẶT (Kim Lân)

Chúc các bn ôn luyn thánh công. Good Luck.

© 2023 Answers. All Rights Reserved
With Love by Học Để Thi.

Posted By Jane WildeJune 02, 2023